• 1
  • 2
  • 3

Vizija

Vizija našega podjetja

Postati želimo podjetje, prepoznavno po kakovosti storitev, učinkovitem izvajanju del in zadovoljnih investitorjih. Morda smo ravno mi tisti, ki uresničujemo stvari, katere so videti na prvi pogled še tako nemogoče. Pri izgradnji podzemnih vodov se zavedamo, da se v večini primerov gibljemo po tuji lastnini. Zato je prva stvar pri delu spoštovanje tuje lastnine ter korekten odnos do lastnikov. Še pomembnejša pa je korektna izvedba, kakovost ter vzpostavitev v prvotno stanje. V prihodnosti nameravamo slediti tovrstni tehnologiji in razvoju mehanizacije ter strankam ponuditi še boljše usluge na tem področju.

Poslanstvo podjetja

Poslanstvo temelji na inovativnosti, napredku, ponudbi kakovostnih in ugodnih storitev, skrbi za osebnostni razvoj in socialno varnost zaposlenih ter na močni želji postati pozitivno misleča, strokovno učinkovita in odlično organizirana družba, ki bi temeljila na odgovornosti, tako do zaposlenih kot do okolja, v katerem poslujemo.

Struktura in organiziranost naššega podjetja

Dela izvajamo na različnih področjih: gradbena dela pri izvedbi plinovodnega omrežja in priključkov (letna pogodba z Adria plinom d.o.o Ljubljana oz. Eurowork d.o.o. Domžale), dela na področju komunalne infrastrukture (Komunala Ptuj in Mestna občina Ptuj) in elektro dela (večletne pogodbe o sodelovanju z Elektro Maribor d.d.). Dela se izvajajo, če je le mogoče, brez prekopov (s podboji), tako v privatnem zemljišču kot v območju cestišč. Na področju izvedbe podbitij imamo usposobljen kader in strojni park. Trenutno imamo 18 zaposlenih, ki so strokovno usposobljeni za kakovostno in varno delo.

Letno izgradimo približno:

  •     60.000 m infrastrukturnih vodov
  •     10.000 m prebojev
  •     Vgradimo 2.500 m3 betona
  •     Vgradimo 800 t asfalta
  •     Uredimo 10.000 m2 okolic
  •     40.000 m3 raznih izkopov

In pri tem delu premikamo približno 150.000 do 200.000 ton narazličnejših zemeljskih in gradbenih materialov.